Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky (30. september 2023)

oznamujeme, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 9. 6. 2023, rozhodnutím č. 204/2023 Z. z., vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 30. septembra 2023.
 
 
 
VOĽBA POŠTOU

Ministerstvo vnútra spustilo registráciu na voľbu poštou zo zahraničia 9. júna. Doteraz využilo túto možnosť cca 4 000 občanov Slovenskej republiky. Požiadať o voľbu poštou je možné elektronicky alebo listinne, pričom žiadosť musí byť doručená na MV SR najneskôr 9. augusta 2023.

Rezort vnútra v tejto súvislosti pripomína, že volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže voliť len poštou. Voľba poštou je určená aj pre voličov s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí sa v čase volieb budú zdržiavať v cudzine.

www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=poziadat-o-volbu-postou-do-zahranicia-mozno-do-9-augusta-v-prvych-dnoch-vyuzilo-tuto-moznost-priblizne-4-000-volicov

Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do NR SR v roku 2023.docx (24131)

 

VOLEBNÝ OKRSOK

Volebný okrsok.jpg (218823)

 

DORUČENIE OZNÁMENIA O DELEGOVANÍ ČLENA A NÁHRADNÍKA DO OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE

e-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: obechradisko@gmail.com

 
 
VÝSLEDKY VOLIEB