OZNÁMENIE OBCE HRADISKO

Obec Hradisko v zmysle č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje

Meno a priezvisko, telefónne číslo na zapisovateľa miestnej volebnej komisie a jeho sídlo

Ivana Kellnerová, 0948/277 711, Hradisko 24

Email: obechradisko@gmail.com

 

Lehota na doručenie kandidátnych listín v zmysle § 171 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uplynie v utorok 30. augusta 2022 o 24:00 hod.

Kandidátne listiny preberá zapisovateľka miestnej volebnej komisie po telefonickom dohovore a v utorok 30. 08. 2022 do 24:00 hod.