ZRIADENIE VOLEBNÉHO OKRSKU A URČENIE VOLEBNEJ MIESTNOSTI

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre voľby prezidenta Slovenskej republiky konaných 23. marca 2024

v zmysle § 8, ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

utváram

na území obce Hradisko jeden volebný obvod pre voľby prezidenta Slovenskej republiky a zároveň v zmysle vyššie uvedeného zákona

určujem

volebnú miestnosť:

 

Číslo volebného okrsku

Volebná miestnosť

1.

Spoločenská sála OcÚ, Hradisko 39

 

 

Podľa rozhodnutia predsedu NR SR č. 1/2024 Z. z. sa voľby prezidenta Slovenskej republiky budú konať v sobotu 23. marca 2024, druhé kolo volieb sa bude konať 06. apríla 2024.

 

Voľba sa koná v určený deň od 7.00 do 22.00 hodiny.