Zverejňovanie zákaziek v profile podľa §9 odst. 9 cit. zákona
P.č. Dátum zverejnenia Termín zadávania zákazky Predmet zákazky Výsledná cena v € bez DPH Úspešný uchádzač Dátum podpisu zmluvy
1. 31.05.2013 03.06.2013 Vypracovanie žiadosti o NFP a služby externého manažmentu pre projekt "Malé ihrisko" 1990 Euro Funds Consulting, s.r.o. 23. 07. 2013
2. 31.05.2013 03.06.2013 Vypracovanie žiadosti o NFP a služby externého manažmentu pre projekt "Výstavba ver.priestr.-obecný park so zriad.vod.zdroja" 1990 Euro Funds Consulting, s.r.o. 23. 07. 2013
3. 15.07.2013 18.07.2013 Vypracovanie žiadosti o NFP a služby externého manažmentu pre projekt "Rekonštrukcia budovy obecného úradu" 1990 Euro Funds Consulting, s.r.o. 21. 08. 2013
4. 15.07.2013 18.07.2013 Vypracovanie žiadosti o NFP a služby externého manažmentu pre projekt "Rekonštrukcia miestnej komunikácie a odvodň.rigolu" 1990 Euro Funds Consulting, s.r.o. 21. 08. 2013
5. 26.08.2013 30.08.2013 Vypracovanie žiadosti o NFP a služby externého manažmentu pre projekt "Zveľadenie ver.priestorov-cintorín" 1950 Euro Funds Consulting, s.r.o. 19. 09. 2013