MIESTO ADRESA ČÍSLO TELEFÓNU
Hasičská záchranná služba Huncovská 38, Kežmarok 150, 112
Záchranná zdravotnícka služba Huncovská 42, Kežmarok 155, 112
Polícia Nižná brána 6, Kežmarok 158, 112
Poruchová služba VSE - hlásenie porúch na elektrickom vedení Košice 0800 123 332
Linka VSE Košice 0850 123 333
Plynárne Košice 0850 111 727
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť Hraničná 662/17, Poprad

0850 111 800

052/787 36 10

0918/601 339

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Tvarožná Tvarožná 102 052/459 56 34
Obecný úrad Tvarožná Tvarožná 27 052/468 12 08
Obecný úrad Vlkovce Vlkovce 90 052/459 01 10
Základná škola s materskou školou Vlkovce Vlkovce 70 052/459 01 15