ERB OBCE

Sv. Matej je tu vyobrazený s mučeníckou palmou a môže byť zobrazený buď ako učiteľ evanjelia - apoštol (so zvitkom) alebo so svojím najvlastnejším atribútom umučenia - sekerou. Totiž podľa legendy bol okolo roku 63 pohanmi najskôr kameňovaný a potom zabitý sekerou.

Farby majú nasledovnú symboliku: zlatá (žltá) je znamením vznešenosti a úcty, strieborná (biela) je znakom nevinnosti, čistoty a radosti, zelená symbolizuje nádej, slobodu, krásu a zdravie a červená je prejavom vášne a odhodlania obetovať sa pre Boha aj za cenu vlastnej krvi. Okrem toho zelená farba je vo všeobecnosti symbolom poľnohospodárov a červená symbolom aj železa, ktoré sa tu na okolí v minulosti získavalo.

 

VLAJKA OBCE

Je odvodená od sfarbenia erbu. Skladá sa zo 4 pruhov v poradí: biely (3/8), žltý (1/8), zelený (1/8) a červený (3/8). Má pomer strán 2:3 a na konci dvojitý zástrih siahajúci do tretiny listu vlajky.

 

 

PEČAŤ OBCE

Je kruhová, bez heraldického šrafovania. V strede poľa má prijatý obecný symbol, ktorý v pečati môže byť zobrazený aj bez štítu. Kruhopis pečate obsahu je text: OBEC HRADISKO. Konce textu môžu byť ukončené hviezdami.